LervikBygg AS

LervikBygg AS ble etablert i begynnelsen av 2020. Daglig leder, Eirik Lervik, har litt over 8 års erfaring innen tømreryrket og har vært innom flere renoveringsprosjekter, nybygg, tilbygg og påbygg. I tillegg er han engasjert i de utfordringene som møter ham i arbeidshverdagen og ser frem til enda fler.
Underveis i tidligere arbeidsforhold tok han "Mesterbrevet" med tanke på å starte for seg selv i fremtiden. Nå er drømmen om å bli byggmester realisert og firma opprettet. Planen er å bygge stein for stein og ta et skritt av gangen. På den måten vil firmaet få et godt grunnlag for videre utvikling og forhåpentligvis beholde en god kundekrets.
LervikBygg AS vil gi kunden det beste i tillegg til at de skal ha en opplevelse av at det blir enklest mulig for dem. Ønsket er å få kunden til å velge LervikBygg AS som deres byggfirma igjen.

Vi tar på oss de fleste oppdrag enten de er små eller store. Så ta kontakt om du skal ha noe gjort, så ordner vi til en avtale!